Skały granitowe są szeroko rozpowszechnione w całej skorupie kontynentalnej między innymi w takich miejscach jak Skandynawia, Portugalia, Hiszpania, RPA czy Egipt. Zauważalnymi są również grupy granitów z Chin oraz granitów z Indii. Jest to najobficiej występująca skała podstawna leżąca u podstaw stosunkowo cienkiej warstwy osadowej kontynentów. Odkrywki granitu mają tendencję do tworzenia torowisk, kopuł lub urwisk i zaokrąglonych masywów . Granity występują niekiedy w okrągłych zagłębieniach otoczonych pasmem wzgórz, utworzonych przez metamorficzną aureolę. 

Granit jest gruboziarnistą natrętną skałą magmową złożoną głównie z kwarcu, skalenia alkalicznego i plagioklazu. Powstaje z magmy o wysokiej zawartości tlenków krzemu i metali alkalicznych, która pod ziemią powoli stygnie i zestala się. Jest powszechny w kontynentalnej skorupie ziemskiej, gdzie występuje w intruzjach magmowych.

Granit jest prawie zawsze masywny (pozbawiony jakichkolwiek struktur wewnętrznych), twardy i mocny. Te właściwości sprawiły, że granit stał się powszechnym kamieniem budowlanym w całej historii ludzkości.